کارت عضویت Member Card

شما با کلیک بر روی لینک زیر و وارد کردن کد ملی و کد پلاک خود میتوانید تصویر کارت عضویت خود را دریافت کنید . در صورت نیاز میتوانید فایل تصویر آن را با کلیک راست موس بر روی عکس کارت خود ، بر روی کامپیوتر یا گوشی ذخیره کرده و توسط پرینتر رنگی چاپ نمایید . همچنین عکس ۳×۴ خود را برش زده و بر روی قسمت تعبیه شده برای عکس بچسبانید و در صورت نیاز پرس نمایید .

لینک ساخت ، نمایش و دریافت کارت عضویت شما