نمایندگان استان

استان خوزستان

۱-مهندس احمد دالوند۰۹۳۹۲۳۲۳۱۶۰

مسعود دزفولی۰۹۱۶۳۰۸۶۷۲۰

استان گلستان

۱-آقای علی نجفی راد۰۹۱۱۵۱۴۷۰۰۱

تهران

۱-مهدی عربگری۰۹۱۲۴۷۸۳۷۰۳

۲-محمدرضا سیفی۰۹۳۶۰۳۴۲۱۴۵

البرز هشتگرد

۱-امیر کیان۰۹۱۲۴۵۸۴۰۳۶

البرز کرج

۱-محمد سرابیان ۰۹۱۲۴۶۴۶۵۹۰

۲-پویا خراط زاده ۰۹۳۷۶۰۲۰۴۴۴

اصفهان

مجتبی سلطانی ۰۹۱۳۳۰۵۲۷۲۰

آذربایجان شرقی

۱-تورج یوسف پور ریحانی ۰۹۱۴۳۲۱۱۰۴۰
۲-محمد حسین دوست ۰۹۱۴۳۲۱۳۴۲۶

تبریز

سیدرضا بابایی ۰۹۳۵۲۱۸۵۱۳۴

مراغه
هادی خوشبخت۰۹۱۲۵۲۸۳۰۲۷

قزوین

وحید فلاح۰۹۱۲۸۵۲۷۲۷۴

چهارمحال بختیاری

محسن بهامیری ۰۹۱۳۲۸۴۳۵۹۶

گیلان

بابک عادلی ۰۹۱۱۳۳۶۸۵۲۹

مازندران

رحمت الله تقی زاده ۰۹۱۱۱۵۵۰۸۳۱

خراسان رضوی

۱-ابوالفضل عرفانی ۰۹۱۵۵۲۳۴۷۲۵

خراسان شمالی

حامد ارکی ۰۹۱۵۳۸۴۷۳۲۳

همدان

حسین حیرانی

استان هایی که نماینده ندارند اعضای آنها برای عضویت و وارد شدن به کلوپ های تخصصی بعد از واریز وجه حق عضویت به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان،فیش واریزی به همراه مدارک لازم(نام،نام خانوادگی،کد پلاک،شماره تماس،آدرس کامل و کدپستی)را از طریق تلگرام برای جناب آقای مهندس دالوند(۰۹۳۹۲۳۲۳۱۶۰) ارسال کنند.