نمایندگان استان


گلستان :

۱- آقای علی نجفی راد ۰۹۱۱۵۱۴۷۰۰۱


البرز (هشتگرد) :

۱- امیر کیان  ۰۹۱۲۴۵۸۴۰۳۶


البرز (کرج) :

۱- محمد سرابیان  ۰۹۱۲۴۶۴۶۵۹۰


اصفهان :

۱- مجتبی سلطانی  ۰۹۱۳۳۰۵۲۷۲۰


فارس :

۱- بهمنی ۰۹۱۷۷۰۲۰۶۸۳

۲- رفیعی ۰۹۱۷۱۲۷۷۰۱۶


آذربایجان شرقی :

۱- تورج یوسف پور ریحانی

۲- محمد حسین دوست


تبریز :

۱- سید رضا بابایی ۰۹۳۵۲۱۸۵۱۳۴


مراغه :

۱- هادی خوشبخت ۰۹۱۲۵۲۸۳۰۲۷


خوزستان :

۱- مسعود دزفولی ۰۹۱۶۳۰۸۶۷۲۰


قزوین :

۱- وحید فلاح ۰۹۱۲۸۵۲۷۲۷۴


چهارمحال و بختیاری :

۱- محسن بهامیری ۰۹۱۳۲۸۴۳۵۹۶


گیلان :

۱- بابک عادلی ۰۹۱۱۳۳۶۸۵۲۹


مازندران :

۱- عابد بابایی ۰۹۲۱۷۶۹۳۴۱۰


سمنان :

۱- مهدی طاهر دوست محمدی


همدان :

۱- حسین حیرانی


کردستان :

منصور نادری ۰۹۱۸۸۷۷۴۸۲۰


بوشهر :

۱- خضری ۰۹۱۷۳۷۱۷۸۴۱


تهران :

۱- مهدی عربگری ۰۹۱۲۴۷۸۳۷۰۳

۲- سید محمد محمدی ۰۹۱۲۳۹۳۰۰۲۵


کرمانشاه :

۱- محمد حسن مرادبیگ ۰۹۱۸۸۳۶۲۰۷۱

۲- فرشاد خواجوی


خراسان رضوی :

۱- حسین سلامی ۰۹۱۵۵۰۵۵۲۱۳


لرستان :

۱- مجید ملکی ۰۹۳۶۶۶۱۹۹۳۹


قم :

۱- مجید چترسحاب ۰۹۱۲۲۵۳۱۹۱۰


اردبیل :

۱- مهدی باعزت ۰۹۱۴۳۵۳۸۹۴۹

استان هایی که نماینده ندارند اعضای آنها برای عضویت و وارد شدن به کلوپ های تخصصی بعد از واریز وجه حق عضویت به مبلغ اعلام شده فیش واریزی به همراه مدارک لازم(نام،نام خانوادگی،کد پلاک،شماره تماس،آدرس کامل و کدپستی)را از طریق تلگرام برای جناب آقای مهندس دالوند (۰۹۳۹۲۳۲۳۱۶۰) ارسال کنند.