مقالات Articles

مقاله فر آجی(بررسی ویژگی های فری غول پیکر ایتالیایی)
ترجمه تهیه تنظیم:ابوالفضل عرفانی
مدیر کلوپ فری آجی و پاریسی فدراسیون پرنده شناسی ایران
——————————————————————————————————————–
PERSIAN RASMI CANARY STANDARD


آخرین بروز رسانی استانداردها و تعاریف گلاستر